۲۴Hour Callout

CALL NOW: 1-800-123-456

۲۴Hour Callout

CALL NOW: 1-800-123-456

جهت سفارش کالا تماس بگیرید

شماره تماس: ۱-۸۰۰-۱۲۳-۴۵۶

سانیراب

امروزه آب به یکی از گرانبها ترین عناصر طبیعت تبدیل شده است به شکلی که با نفت مقایسه می شود . آب به عنوان اصلی ترین سرمایه ی زندگی و اصلی ترین نیاز توسعه ی بشری می باشد .
کشور ما در منطقه ی جغرافییای قرار گرفته است که دارای کمبود منباع آبی است .

چرا سانیراب؟

شرکت فنی  مهندسی سانیراب

شرکت سانیراب این حساسیت را درک کرده و با بهرهگیری از روش های پیشرفته و تیمی مجرب در زمینه های :
مهندسی آب و فاضلاب
Reuse پساب
نیرو
سازه
راه
بازرگانی
مونتاژ
بازار یابی
و…
در حال ارائه ی خدمات می باشد .
توانمندی های شرکت شامل :
مدیریت پروژه ها
تامین تجهیزات
مشاوره ی تخصصی
آزمایشگاه آب و فاضلاب
بازار یابی فروش و…..

 

جهت سفارش تماس بگیرید

شماره تماس: ٠٢١٤٤٣٠٠٥٠٢